Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

PROJECT SCHOLENFUSIE

 

ONDERZOEK GESTART PROJECT SCHOLENFUSIE

Venlo 07.09.2017

 

Beste ouders/verzorgers,

Voor de zomervakantie hebben we u kort geïnformeerd over een projectgroep onderzoek scholenfusie BS ´t Palet, BS Natuurlijk! en BS Extralent.

Alle partijen hebben ingestemd om een onderzoek uit te gaan voeren naar de mogelijkheden en gevolgen van een fusie tussen BS ´t Palet, BS Natuurlijk! en BS Extralent. In de bijlage vindt u de ondertekende intentieverklaring.

Dit onderzoek is nu gestart. Afgelopen dinsdag is er een vergadering geweest en in oktober zullen er nog 2 bijeenkomsten plaatsvinden. Wij zullen u steeds op de hoogte brengen van ontwikkelingen via de voor u bekende communicatieweg.

 

Met vriendelijke groet

Directies BS ´t Palet, BS Natuurlijk! en BS Extralent