Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Klachtenregeling

Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden gemaakt of de communicatie faalt. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en kan soms leiden tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een “Klachtenregeling”.

 

Interne contactpersonen bs Natuurlijk!

De interne contactpersonen van bs Natuurlijk! - Nina Keulen en Hans Gooren- zijn aangesteld om ervoor zorg te dragen dat klachten van ouders en/of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke ouder of kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wil praten. Deze problemen kunnen te maken hebben met machtsmisbruik - zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy - maar ook met de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit. 

Het gesprek met de interne contactpersoon wordt vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

De klachtenregeling vindt u via deze link en ook via de site van Kerobei.