Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Ouderraad BS NATUURLIJK!

 

Tussen school en ouders bestaat er een grote betrokkenheid en zijn er goede informatielijnen. 

De taak van de OR is om samen met de ouders en team te zorgen dat de kinderen zich thuis voelen in een veilige en prettige omgeving. De openheid van de school is van groot belang. Directie en team nemen ouders serieus en staan open voor reacties. De OR bestaat uit maximaal 13 personen. Ze worden na aanmelding gekozen op de algemene ledenvergadering. Uit hun midden wordt een voorzitter gekozen. Alle ouders die hun lidmaatschapsgeld hebben voldaan, zijn lid van de oudervereniging. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld en wordt besteed aan diverse activiteiten.

De OR vergadert ongeveer één keer in de zes weken. De activiteiten die de OR ontplooit liggen vooral op het gebied van ondersteuning, bv. bij feestelijke activiteiten en vieringen zoals de eerste schooldag, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen. Daarbij wordt ook de hulp van andere ouders gevraagd. OR-leden denken ook mee met vernieuwingen binnen de beleidscyclus. Uiteraard onderhouden zij nauwe contacten met de MR, directie en team.  

De werkzaamheden van de OR worden steeds in nauw overleg met de school opgesteld en uitgevoerd. De regels en afspraken die de school hanteert in haar dagelijkse praktijk, gelden ook t.a.v. de ouderactiviteiten. Voor ouders die vanwege hun activiteiten in school in aanraking komen met gegevens van kinderen, andere ouders en/of leraren, zijn de regels van de Wet Bescherming Privacy van toepassing.

 

De ouderraad is als volgt samengesteld: 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Wendy Versleijen

Penningmeester: Boukje de Boer

Secretaris: Chantal van Soest  

 

Overige leden:

Esther Lenaerts

Sandra Peters-Gdanitz

Iris Moeskop

Stefanie van der Weijden

Raymond Jansen

Pascal Muijsers

Susan de Quillettes

Anja Janssen

Desiree Witjes 

Yvonne Jansen

 

ouderraad@natuurlijk.kerobei.nl