Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Voor- en naschoolse opvang

Spring Kinderopvang –Buitenschoolse opvang

 

Lekker ontspannen

 

Buitenschoolse opvang bij Spring betekent; een uitdagende en veilige plek waar uw kind lekker kan spelen met andere kinderen. De nadruk ligt op fijne ontspanning na een lange schooldag.

 

Waarom kiezen voor buitenschoolse opvang van Spring?

Spring biedt superleuke activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind(eren). Dit doen we op basis van de methode Spring Actief.

Bij Spring staat kwaliteit centraal. De medewerkers zijn vakkundig, goed opgeleid en worden ondersteund door pedagogische coaches.

Spring biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving voor een “lekker dicht bij thuis”-gevoel.

De kinderen van basisschool Natuurlijk! en basisschool Extralent worden opgevangen bij buitenschoolse opvang Robinson in MFC Op Expeditie gevestigd op Vossenerlaan 57.

 

Wat is Spring Actief?

Al onze pedagogisch medewerkers gebruiken de methode Spring Actief bij het samenstellen van hun activiteitenprogramma. Spring Actief is een voorbeeld van methodisch werken; een methode voor het bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten. methodisch werken is een belangrijke voorwaarde om ons te onderscheiden op kwaliteit.

 

Bij Spring Actief is de ‘schijf van 5” onze kapstok. We overschatten kinderen als we denken dat ze de hele dag op een goede manier vrij kunnen spelen. kinderen hebben inspiratie en structuur nodig. Andersom moeten pedagogisch medewerkers niet alles voor ze bepalen. Samen met de kinderen willen we de programma’s bepalen. We zoeken naar de balans en zorgen daarbij dat alle belangrijke ontwikkelingsgebieden aan bod komen.

 

De 5 ontwikkelingsgebieden zijn:

Creatief: Lekker om te doen, zonder dat het einddoel vastligt. iets nieuws maken door het materiaal te veranderen

Constructief: Meer planmatig toewerken naar een einddoel. Construeren, bouwen, iets nieuws maken van bestaand materiaal

Cognitief: Activiteiten waarbij het gebruik van het verstand voorop staat.

Sociaal: Voor en met elkaar bezig zijn, samenspelen of zelf iets doen voor een ander.

Motorisch: Bewegend actief zijn. Zowel met je hele lijf als heel fijntjes met behendigheidsspelen

 

Vakantie opvang op maat

Zowel in schoolweken als in de vakantie periode biedt Spring opvang op maat. Zo kunt u zelf kiezen hoeveel opvang u wenst. Ook is incidentele opvang mogelijk. In de vakanties worden de buitenschoolse opvang locaties binnen Blerick samengevoegd, zodat we ook in de vakantie periode een aantrekkelijk activiteiten programma kunnen aanbieden.

Kijk voor alle informatie op onze website: www.spring-kinderopvang.nl

 

Spring Kinderopvang

Klantenservice: tel. 088 2088 208 - e-mail: klantenservice@spring-kinderopvang.nl.