Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Ouderraad BS NATUURLIJK!

Tussen school en ouders bestaat er een grote betrokkenheid en zijn er goede informatielijnen. 

De taak van de OR is om samen met de ouders en team te zorgen dat de kinderen zich thuis voelen in een veilige en prettige omgeving. De openheid van de school is van groot belang. Directie en team nemen ouders serieus en staan open voor reacties. De OR bestaat uit maximaal 13 personen. Ze worden na aanmelding gekozen op de algemene ledenvergadering. Uit hun midden wordt een voorzitter gekozen. Alle ouders die hun lidmaatschapsgeld hebben voldaan, zijn lid van de oudervereniging. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld en wordt besteed aan diverse activiteiten.

De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De activiteiten die de OR ontplooit liggen vooral op het gebied van ondersteuning, bv. bij feestelijke activiteiten en vieringen zoals o.a. Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en de Koningsspelen. Daarbij wordt ook de hulp van andere ouders gevraagd. Uiteraard onderhoudt de OR nauwe contacten met de MR, directie en team.  

De werkzaamheden van de OR worden steeds in nauw overleg met de school opgesteld en uitgevoerd. De regels en afspraken die de school hanteert in haar dagelijkse praktijk, gelden ook t.a.v. de ouderactiviteiten. Voor ouders die vanwege hun activiteiten in school in aanraking komen met gegevens van kinderen, andere ouders en/of leraren, zijn de regels van de Wet Bescherming Privacy van toepassing.

 

 

De ouderraad is als volgt samengesteld: 

Dagelijks bestuur:

 

Voorzitter: Chantal van Soest

Penningmeester: Suzan Karaca

Secretaris: Inge Welles  

Overige leden:

Latifa Roox

Naomie Tilmans

Susan van Eeuwijk de Quillettes

Yvonne Jansen

Raymond Jansen

Melissa Hillebrandt

Nadine Wilms

Chantal Muijsers

ouderraad@natuurlijk.kerobei.nl