Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Klik Hier                                                                   Klik Hier

 

NAW–gegevens Schoolveiligheidsplan

BS Natuurlijk! en BS Extralent 

077 323 0414

 

Directie/ Managementteam:

 

Nicole Hamers: (directie): nicole.hamers@kerobei.nl
Lia Koch: (teamleider unit 1)
Philia Gadiot: (teamleider unit 2)
Mirjam Smit: (teamleider unit 3 en Extralent)
 

Leiding bij calamiteiten: Arjen Broekaart (conciërge)

Crisisteam bij calamiteiten management team: Arjen Broekaart 

Opvangteam bij incidenten management team: Arjen Broekaart 

Aanspreekpersonen Managementteam: Arjen Broekaart 

Veiligheidscoördinator: Arjen Broekaart 

Preventiemedewerker/arbocoördinator Arjen Broekaart

 

Zorgcoördinator Teamleiders
 

Interne schoolcontactpersonen:

 

Nina Keulen: nina.keulen@kerobei.nl

Hans Gooren: hans.gooren@kerobei.nl

Kelly Smits: kelly.smits@kerobei.nl

 

Externe vertrouwenspersoon:

 

Dhr. B.J.M. Woltering: T 06- 53840383 / benwoltering@ziggo.nl
 
GGD Limburg-Noord:  T 088-1191307 / m.klaassen@vrln.nl
 

BHV-ers:

Arjen Broekaart Hans Gooren
Ton Jonkers Geert Simons
Marlouke Geerits Pinar Fermont-Kok
Nina Keulen Christian van Engelen
Petra Trienes  

 

Externe partners Politie:

 

Jeanette Janssen: Wijkagent / 0900-8844

Leerplichtambtenaar: leerplicht.rmc@venlo.nl

Gemeente: https://www.venlo.nl

GGD: jgz@vrln.nl