Basisschool Natuurlijk! - Blerick
MENU

Klik Hier                                                                   Klik Hier

 

NAW–gegevens Schoolveiligheidsplan

BS Natuurlijk!  

077 323 0414

 

Directie/ Managementteam:

 

Nicole Hamers: (directie): nicole.hamers@kerobei.nl
Mariëlle Holthausen: (teamleider unit 1)
Philia Gadiot: (teamleider unit 2)
Mirjam Smit: (teamleider unit 3)
 

Leiding bij calamiteiten: Arjen Broekaart (conciërge)

Crisisteam bij calamiteiten management team: Arjen Broekaart 

Opvangteam bij incidenten management team: Arjen Broekaart 

Aanspreekpersonen Managementteam: Arjen Broekaart 

Veiligheidscoördinator: Arjen Broekaart 

Preventiemedewerker/arbocoördinator Arjen Broekaart

 

Zorgcoördinator Teamleiders
 

Interne schoolcontactpersonen:

Eefje Groszwardt: eefje.groswardt@kerobei.nl 

Nina Keulen: nina.keulen@kerobei.nl

Jeroen Geurts: jeroen.geurts@kerobei.nl 

 

 

Externe vertrouwenspersoon:

Voor ouders en leerlingen:   Mevrouw Marjan Klaassen
    Mevrouw Loes Kempen
    GGD Limburg-Noord
    T: 088-1191291
     
Voor ouders, leerlingen,     
medewerkers en overige betrokkenen:   Mevrouw Jeske de Fretes
    T: 06-29661263
    T: 06-21293342

BHV-ers:

Nina Keulen Hans Gooren
Marlouke Geerits Kelly Nelissen
Pinar Fermont-Kok Jeroen Geurts
Christian van Engelen  
   
   
   
   
   

 

Externe partners Politie:

 

Jeanette Janssen: Wijkagent / 0900-8844

Leerplichtambtenaar: leerplicht.rmc@venlo.nl

Gemeente: https://www.venlo.nl

GGD: jgz@vrln.nl